Hemtjänster

Din hemtjänst!

Du som har beviljats hemtjänst på Gotland har rätt att välja vem som ska utföra hemtjänst hemma hos DIG, enligt LOV ( lagen om valfrihet, delaktighet, inflytande). Om du inte kan eller vill välja tillfaller uppdraget Region Gotlands hemtjänst. Du kan välja en privat utförare av hemtjänst även om du har Regionen som utförare av trygghetslarm och nattillsyn. UNEA som utför hemtjänstinsatser är godkända av Region Gotland. Du kan byta hemtjänst om DU inte är nöjd, kontakta din biståndshandläggare.

UNEA hemtjänst utför dessa insatser som biståndsbedöms 

  •  Städ
  • tvätt
  • handel
  • klädsel
  • personlig hygien
  • social tid 

Unea ger dig

Vi arbetar i små personalgrupper med Kontinuitet, Flexibilitet, Delaktighet  En  i personalgruppen utses till kontaktperson som tar extra ansvar för dig och dina insatser, vi hjälper dig att ta kontakt med vårdcentral, sjukgymnast, arbetsterapeut, fotvård, frisör samt färdtjänst. Vår målsättning är att DU ska kunna bevara dina funktioner och trivas i din vardag.

Vi gör din vardag bekvämare